Jak uszczęśliwić psa - Cesar Milan

Piąte naturalne psie prawo

Psy są zwierzętami stadnymi, które dzielą się
na przywódców i podporządkowanych

Matka Natura wybrała psa, aby stał się najlepszym przyjacielem człowieka. Doszło do tego, ponieważ psy zrozumiały, w jaki sposób mogą być pomocne dla ludzi. Począwszy od pomagania nam w polowaniach, zaganiania dla nas zwierząt i za­pewniania nam ochrony, a skończywszy na byciu symbolem zamożno­ści, statusu i szlachetności, stały się one ulubionym zwierzęciem czło­wieka – i w dalszym ciągu nim pozostają.

Dzisiejsze psy w niczym nie przypominają swoich wilczych przod­ków. Odziedziczyły jednak po nich organizację społeczną, która jest wyraźnie widoczna w stadach wilków.

jak wychować psaStado wilków stanowi spójną grupę, której wszyscy członkowie dążą do osiągnięcia tego samego celu. Aby mogło funkcjonować w najbar­dziej wydajny sposób, zawsze pozwala, aby pojawiły się w nim osob­niki obdarzone różnymi osobowościami. Każdy członek ma rolę do odegrania: jeden wilk może być najlepszym myśliwym, podczas gdy inny może być najlepszym strategiem albo obrońcą.

„Stado” jest obecne nie tylko w umysłach wilków i psów. Ludzie także posługują się niektórymi ze struktur społecznych występujących w stadach, na przykład definiowaniem ról poszczególnych członków grupy oraz wspólnym rozwiązywaniem problemów. Jest bardzo waż­ne, abyś w swoim domu pełnił funkcję przywódcy stada i emanował energią spokojnie asertywną. Jeżeli bowiem pozostanie ona nieobsa­dzona, prędzej czy później zacznie ją pełnić twój pies lub ktoś inny.

W stadach istnieją określone role, ale także określony porządek. Jed­nym z najczęstszych powodów psiej niestabilności są sytuacje, w któ­rych człowiek przez nieuwagę zmienia naturalny porządek stada. Ktoś może na przykład dążyć do tego, żeby beztroski i obdarzony niskim poziomem energii pies, który dobrze się czuje z tyłu stada, został przy­wódcą lub psem obronnym, albo przydzielać mu jakąkolwiek inną rolę, do której nie jest on przygotowany. Czy często zdarza ci się sły­szeć, jak ktoś narzeka: „Dopiero wtedy, gdy nieznajoma osoba podej­dzie do mojego psa, zwraca na nią uwagę i zaczyna szczekać”. Tacy wła­ściciele nie rozumieją, że ich zwierzak nie pełni funkcji obrońcy, przez co w niesprawiedliwy sposób wywierają presję na instynkt i naturalny porządek. Należy znać swojego psa i jego rolę w stadzie.

Pamiętaj o istnieniu instynktów i energii. Zrozum, że twój pies zajmuje niepo­wtarzalne miejsce w świecie. Szanuj jego zmysły i potrzebę przynależ­ności do stada. Wyrób w sobie odpowiednie nastawienie, a zobaczysz, jak niesamowitym stworzeniem jest twój pies.

ŹRÓDŁO: JAK USZCZĘŚLIWIĆ PSA, Cesar Millan

Jak uszczesliwic psa

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *