Jak uszczęśliwić psa - Cesar Milan

Skuteczne sposoby na eliminowanie agresji u psa

Aby poradzić sobie z psią agresją, wszyscy domownicy powinni się stać przywódcami stada, a psu należy narzucić zasady, granice i ograniczenia, i konsekwentnie doma­gać się ich przestrzegania.

Jak na odwyku

Traktuj psa tak, jakbyś miał do czynienia z człowiekiem na odwyku – nie zapomi­naj o tym, że ma problem, z którym musi sobie poradzić, i że dopóki mu się to nie uda, nie przysługują mu przywileje ani wolność, który­mi mógłby się cieszyć nieagresywny pies. To nie jest kara. To struktu­ra, która uprości życie psa podczas rehabilitacji.

pies agresywnyCzułość wobec agresywnego psa

Zachowaj szczegól­ną ostrożność, jeśli chodzi o okazywanie czułości. Pozwalaj sobie na to tylko wtedy, kiedy twój pies znajduje się w spokojnie uległym sta­nie. Nigdy nie okazuj uczucia psu, który wykazuje niechciane zacho­wania, w szczególności agresję – nauczysz go bowiem w ten sposób, że może stosować agresję, aby otrzymać czułość.

Zasady i granice

Jeżeli twój pies przesiaduje na co dzień na kanapie, zabroń mu tego i pilnuj, żeby na nią nie wskakiwał. Twój zwierzak nie poczuje się tym urażony. Psy nie myślą w ten sposób. Tak naprawdę, stosowanie nowej zasady będzie prawdopodobnie trudniej­sze dla domowników. Kiedy poruszacie się po domu, nie pozwalajcie, aby pies wchodził do innego pomieszczenia przed wami – powinien poczekać i pójść za ludźmi. Jeżeli twój zwierzak próbuje iść przed tobą, przed przekroczeniem progu, odwróć się i pójdź w przeciwną stronę. Jeżeli w twoim domu znajduje się wystarczająco dużo pokoi, na jakiś czas zabroń psu wchodzenia do któregoś z nich. Wszyscy ludzie nale­żący do stada powinni konsekwentnie pilnować, by zwierzę nie prze­kraczało progu tego pomieszczenia.

Ład i porządek

Na czas rehabilitacji psa powinieneś także zebrać i schować wszyst­kie znajdujące się w domu zabawki, kości i inne przedmioty służące psu do zabawy, aby nauczyć go, że wszystkie te rzeczy należą do ciebie i że to ty ustalasz warunki korzystania z nich. Kiedy psy mają do dyspozycji dużą kolekcję przedmiotów, bardzo często zaczynają uwa­żać, że są potężne. Jeżeli więc pozwolisz agresywnemu psu, aby zosta­wiał swoje zabawki gdzie mu się podoba, może to pogorszyć sytuację.

Asertywność przywódcy stada

Nie pozwól swojemu zwierzakowi, żeby wydawał ci polecenia. Psy często nas trącają, kładą nam łeb na kolanach albo podskakują, próbu­jąc zwrócić na siebie uwagę. Kiedy twój zwierzak zachowuje się w ten sposób, zignoruj go. Nawet nie mów „nie”. Po prostu nie okazuj, że akceptujesz takie zachowanie. W przeciwnym razie to twój pies bę­dzie ci mówił, co masz robić, a ty będziesz to robić.

pies agresywnyĆwiczenia i spacery

Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać, kiedy rehabilituje się psa, jest dostarczanie mu wystarczającej ilości ćwiczeń – najlepiej w formie długich spacerów. Pamiętaj, że jedną z przyczyn agresji jest nadmiar energii, którą trzeba odpowiednio skanalizować. Jeżeli masz wrażenie, że samo chodzenie na spacery nie wystarcza twojemu psu, załóż mu plecak, aby zapewnić mu w ten sposób zajęcie i pomóc w po­zbyciu się niepotrzebnej energii. Możesz też założyć łyżworolki i po­zwolić psu, żeby cię ciągnął, albo wybrać się na przejażdżkę rowerem i pozwolić mu biec obok ciebie. (Powinieneś się jednak skonsultować z zawodowym treserem, aby powiedział ci, w jaki sposób należy to ro­bić, aby ćwiczenie było bezpieczne zarówno dla psa, jak i dla ciebie).

Spokój i opanowanie

Innym ważnym aspektem spacerów, w szczególności jeśli cho­dzi o agresję, jest budowanie bliskości pomiędzy członkami stada i wzmacnianie pozycji przywód­cy. Stada psów żyjące na wolności przemieszczają się razem – wspólnie poszukują jedzenia i wody, ale także badają i zaznaczają swoje terytorium. Im dłużej idą, tym bardziej jest prawdopodobne, że znajdą dużo jedzenia i wody, i tym większe staje się ich terytorium. Kiedy emanujesz energią spo­kojnie asertywną i w trakcie spaceru prowadzisz, stajesz się przywódcą stada i wskazujesz drogę, a właśnie tego potrzebuje agresywny pies. Smycz daje także możliwość korygowania niechcianych zachowań tuż przed tym, jak się pojawią.

pies agresywnyBądź prawdziwym przywódcą

Psy są zwierzętami stadnymi, przez co koncentrują się głównie na tym, żeby cała grupa funkcjonowała sprawnie, a większość z nich woli być podporządkowanymi niż przywódcami. Agresja wewnątrz stada jest czymś nienaturalnym. Dominujące zwierzęta szybko pokazują agresywnym członkom grupy, gdzie jest ich miejsce. Kiedy przygar­niamy psy do naszych ludzkich stad, zbyt często zapominamy, że po­winniśmy zaspokajać ich potrzeby poprzez bycie dla nich przywódca­mi. Zamiast tego dogadzamy im tak, jakby były dziećmi, okazując zbyt dużo czułości, na którą nie zasłużyły. W obliczu braku silnego przy­wódcy psy są zmuszone do roli, której nie chcą i nie potrafią odgrywać, a odczuwana przez nie w związku z tym frustracja sprawia, że zaczy­nają się na wszystko rzucać.

Agresja nie jest proble­mem, którego nie da się rozwiązać, a kiedy już przywrócisz psu należne mu miejsce w stadzie, podziękuje ci za to swoją wiernością i miłością.

ŹRÓDŁO: JAK USZCZĘŚLIWIĆ PSA, CESAR MILLAN

pies agresywny

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *