Jak uszczęśliwić psa - Cesar Milan

Czym jest psia psychologia?

 Wiele osób sądzi, że psia psycho­logia jest dokładnie taka sama, jak psychologia ludzi. Nie jest to jednak prawdą. Ludzie powinni zdawać sobie sprawę z tego, że psia psychologia bardzo różni się od ludzkiej. Zamiast zajmować się bada­niem ludzkich emocji i reakcji próbuje ona zrozumieć i wyjaśnić psie zachowania z perspektywy psa, a nie człowieka.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć psi stan umysłu, powinieneś poznać to, co Cesar Millan określa mianem Naturalnych Psich Praw. Jeżeli masz zamiar kon­trolować swoje psy i zostać przywódcą stada, musisz pojąć, kim one są i czego potrzebują jako psy w swoim naturalnym stanie.

Czym więc są owe Naturalne Psie Prawa? W gruncie rzeczy stano­wią one rezultat tysięcy lat ewolucji dzikich psów. Są to fundamental­ne prawdy, dzięki którym psy i ludzie mogą żyć ze sobą w harmonii. Owe potężne siły w dalszym ciągu wywierają wpływ na sposób myśle­nia i zachowania psów, które mieszkają z nami w dzisiejszych czasach. To zasady, które Matka Natura stworzyła z myślą o naszych gatunkach. Jeżeli je zignorujesz, będziesz działać przeciwko Matce Naturze, któ­ra potrafi być naprawdę potężnym przeciwnikiem.

Owych pięć praw brzmi następująco:

  1. Psy kierują się instynktem. Ludzie kierują się intelektem, emo­cjami i duchowością.
  2. Energia jest wszystkim.
  3. Pies jest w pierwszej kolejności zwierzęciem, następnie przed­stawicielem gatunku, potem przedstawicielem rasy, a na koń­cu swoim imieniem.
  4. Zmysły psa tworzą jego rzeczywistość.
  5. Psy są zwierzętami stadnymi, które dzielą się na przywódców i podporządkowanych.

Każde z tych praw zostanie omówione w kolejnych dniach. Zostanie pokazane, jaki jest ich wpływ na pamięć, zachowa­nie i intelekt psa. ŚLEDŹCIE NAS!

Kiedy zrozumiesz istotę tych pięciu reguł i połączysz ze sobą wszystkie te wiadomości, będziesz dysponować nie­zbędnymi narzędziami, które pozwolą ci osiągnąć twój cel – a miano­wicie sprawią, że twój pies stanie się spokojnie uległy i będzie cię da­rzyć szacunkiem, zaufaniem i miłością.

Większość ludzi skupia się tyl­ko na efekcie końcowym: „Dlaczego mój pies nie robi tego, o co go proszę?”. Niektórzy koncentrują się tylko na technikach – na przykład właściwym lub niewłaściwym sposobie wyprowadzania zwierzęcia na spacer. Bez względu jednak na to, jakiej techniki użyjesz, jeśli nie zro­zumiesz Naturalnych Psich Praw, będziesz mieć problemy z osiągnię­ciem jakiegokolwiek pozytywnego rezultatu. Kiedy już opanujesz Na­turalne Psie Prawa, będziesz zaskoczony tym, z jaką łatwością uda ci się zastosować w praktyce techniki treningowe.

ŹRÓDŁO: JAK USZCZĘŚLIWIĆ PSA, Cesar Millan

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *