Jak uszczęśliwić psa - Cesar Milan

Jak oduczyć psa załatwiania się w domu?

Niektóre psy załatwiają się w domu. I mimo że wyprowadzamy je na spacer za każdym razem, gdy tylko zauważysz, że chcą się załatwić, a nawet i częściej, to i tak na niewiele się zdaje. Co robić?

 

jak oduczyć psa załatwiania się w domu► Obserwuj psa. Zabieraj go na dwór, gdy zauważysz potrzebę wypróżniania. Gdy się załatwi, pochwal go. Możesz też nagrodzić go zabawą lub smakołykiem, co go dodatkowo zmotywuje do załatwiania swoich po­trzeb fizjologicznych właśnie w tym miejscu, w którym byś od nie­go oczekiwał.

 

► Do każdej „wpadki” psa podchodź spokojnie, sprzątaj odchody podczas jego nieobecności, czyli izoluj wtedy psa od miej­sca wpadki. Usuń zapach za pomocą środków dostępnych w skle­pie zoologicznym lub przy użyciu proszku do prania.

 

► Możesz również nasączyć szmatkę jego moczem i delikatnie zakopać ją w miejscu, w którym chcesz, żeby się załatwiał. Istnieje wtedy duże prawdo­podobieństwo, że zacznie się tam wypróżniać, gdyż będzie czuł za­pach swojego moczu.

► Jeśli cały dzień nie ma cię w domu, warto po­myśleć o domowej toalecie – może to być skrzynka z piaskiem lub ziemią oraz liśćmi. Wtedy ograniczasz psa do jednego pomieszcze­nia z miską z wodą i legowiskiem, a toaletę umieszczasz w prze­ciwległym kącie.

► Pomocna przy nauce czystości może być także klatka typu ken­nel, do której wcześniej należy go przyzwyczaić – zamknięty w niej pies nie będzie chciał brudzić swojego posłania. Ważne przy przy­zwyczajaniu psa do przebywania w różnego rodzaju klatkach jest to, że nie wolno go tam wprowadzać na siłę i zamykać od razu drzwi­czek. Przyzwyczajaj psa spokojnie, przy użyciu zabawek i smakoły­ków. Nagradzaj najpierw samo przebywanie koło klatki, następnie próby wejścia do niej, aż w końcu samo wejście. Gdy już psiak bę­dzie wchodził do niej, spraw, żeby czuł się w niej zrelaksowany. Aby tak się stało, klatka, jako jego legowisko, musi być cały czas otwar­ta. Zamykaj ją tylko wtedy, gdy pies ma dobry stan umysłu, czyli gdy sobie spokojnie śpi lub zajmuje się swoimi sprawami, np. obli­zywaniem się. Nigdy nie zamykaj psa, kiedy wpatruje się w stronę wyjścia, bo wtedy możesz sprawić, że klatka będzie mu się źle ko­jarzyć. Również pod żadnym pozorem nie można psa wypuszczać z klatki, gdy piszczy, skomli lub szczeka, bo nagrodzisz to zacho­wanie i pies zacznie je częściej powtarzać, by zostać wypuszczony. Musi się nauczyć, że wyjdzie z klatki tylko w takim momencie, kie­dy będzie spokojny.

Źródło: SEKRET GRZECZNEGO PSA, Marcin Konefał

sekret grzecznego psa

 

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *